Buiten het centrum van Praag – en dus ook buiten de mensenmenigte – staat een fantastisch museum waarin de Nationale Galerie werd ondergebracht. Het is gehuisvest in wat van buiten een groot kantoorpand lijkt, wat het vroeger ook was. Men spreekt ook over het ‘handelscentrumpaleis’. Verspreid over vijf verdiepingen rond een rechthoekig atrium vind je er niet alleen moderne Tsjechische kunst (zie de ‘collage’ van eetlepels), maar bovendien een aanzienlijke verzameling van impressionistische schilderijen, terwijl tegelijk Kees van Dongen, Matisse en Picasso met werken aanwezig zijn. Veel van deze schilderijen heb je waarschijnlijk nooit eerder gezien, zoals onbekende werken van Cézanne, Gauguin, Van Gogh en Monet. Trouwens, ook Tsjechische impressionisten zijn royaal vertegenwoordigd. Je kunt hier úrenlang genieten. Website www.ngprague.cz (klik op Engelstalige versie).

Groen korenveld met cipres, Vincent van Gogh

Het huis in Aix-en-Provence, Paul Cézanne

Geel landschap, Jan Preisler

Bloeiende boomgaard, Claude Monet

Pad van Lopud, Václav Spála