De sobere façade van dit in Nunspeet gevestigde, relatief jonge museum – het dateert uit 2014 – doet nauwelijks vermoeden hoe rijk de vaste collectie is. Niet kwantitatief, maar kwalitatief. Tussen 1880 en 1950 dienden Nunspeet en omgeving namelijk als inspiratiebronnen voor een hele groep talentvolle schilders, die er vaak ook woonden. De bekendste is waarschijnlijk Arthur Briët, een replica van wiens atelier deels te zien is in het museum. In de periode dat Nunspeet fungeerde als kunstenaarsdorp was het plaatsje veel landelijker dan nu – en juist dat rurale karakter hebben de lokale schilders zo prachtig in beeld gebracht, via landschappen, dorpsgezichten en portretten. Tijdelijke tentoonstellingen organiseert het museum eveneens, mate vaste regelmaat, zoals tot en begin december een omvangrijke van Eugène Brands.


Jan van Vuuren (1871-!941), Huisje in de Zoom van Nunspeet


Meta Franco-Cohens Gosschalk, Vrouw met Veluwse muts (rond 1900)


Cor Vrendenberg (1911-1994), Straatje in Elburg


Arthur Briët, Suusje kleden (detail, circa 1911)


Ben Vliegers, Korenschoven (1938-1944)